Styret

Årsplan for 2013

Publisert den

Bryne Cykleklubb sitt styre for 2013 hadde på mandag sitt første styremøte for 2013! På dette møtet ble en foreløpig plan for klubben satt på datoer. Her er det både styremøte, klubbmøter, ritt, osv. satt inn. Les mer.

Årsmøte

«Nytt» styre er valgt for 2013

Publisert den

Bryne Cykleklubb ved styret, arrangerte i går kveld årsmøte og årsfest for 2012 sesongen! Det var nesten 80 fremmøtte til en fin oppsummering med lett muntre smil gjennom hele kvelden. Det vart tatt gjennomgang av årsmelding, regnskap, budsjett, innkomne forslag, rapporter, valg, blomsteroverrekkelser og en multimedia presentasjon av året som hadde gått! Roar Tengesdal ble […]