Styret

Årsplan for 2013

Bryne Cykleklubb sitt styre for 2013 hadde på mandag sitt første styremøte for 2013! På dette møtet ble en foreløpig plan for klubben satt på datoer.
Her er det både styremøte, klubbmøter, ritt, osv. satt inn. Les mer.

Share this nice post: