Njå Bike Park

Bryne Cykleklubb har en avtale med Jæren Skoglag om å disponere den øvre delen av Njåskogen til stisykling, Njå Bike Park.

Det er flere merkede løyper og syklende skal forholde seg til disse.

Njå Bike Park er åpen for alle og ferdsel skjer på eget ansvar. Du finner mer info på infoskilt ved inngangen til Bike Parken.

 

Det er ikke tillatt å sykle på stier i nedre del av skogen. I denne delen av skogen kan man kun sykle på grusveier og i moderat tempo.

Vis hensyn til gående og andre. 

 

Bygging av løyper skjer på dugnad og i samarbeid med gode støttespillere. Følg med på Facebook for mer informasjon.

Informasjon om aktiviteter som skjer i Njå Bike Park finner du her:

Njå Bike Park