ÅrsmøteStyret

«Nytt» styre er valgt for 2013

Bryne Cykleklubb ved styret, arrangerte i går kveld årsmøte og årsfest for 2012 sesongen! Det var nesten 80 fremmøtte til en fin oppsummering med lett muntre smil gjennom hele kvelden.
Det vart tatt gjennomgang av årsmelding, regnskap, budsjett, innkomne forslag, rapporter, valg, blomsteroverrekkelser og en multimedia presentasjon av året som hadde gått!
Roar Tengesdal ble hedret med fin gave for sin lange tro tjeneste som formann i Bryne CK, han har flagget at han vil fortsatt hjelpe til fremover på våre arrangement!
Marton Digernes ble enstemmig klappet inn som ny formann og like enstemmig gikk Rolf Østhus inn som ny nestformann.
Berge Hatteland, Lillian Thu Lode og Klas Stølsnes ble klappet igjennom med nye perioder. De andre i styret var ikke på valg denne gang. Les mer.

Se bilder fra kvelden.

IMG_9987
For sine gode sportslige prestasjoner i 2013, ble følgende personer lest opp: Lene Byberg, Einar Lode, Tone Hatteland, Siri Minge, Rakel Kristine Henriksen, Vegar Bakken, Tor Helge Vatne, Geir Henning Larsen, Olav Tu Husveg, Kjetil Larsen og Randi Schreiner. (en del av de er avgårde på treningsleir for nye gode prestasjoner).

IMG_0002

For sine administrative oppgaver gjennom sesongen ble følgende ropt opp: Berge Hatteland, Magne Iversen, Liss Byrkjedal, Lillian Thu Lode, Rolf Østhus, Gisle Meling, Frode Mehus, Arild Sandstøl, Klas Stølsnes, Rudin Petersen, Olav Tu Husveg, Karl Lima, Tor Helge Vatne, Erik Solvang og Marton Digernes.

Vi i styret takker for året som har vært og gleder oss til hva dette rullende fine året bringer oss! anMarton

 

Share this nice post: