Årsmøte

A funny feeling!

Publisert den

A funny feeling! 12 år i styret i Bryne CK er over. Har vært en lang prosess i hodet en stund, da er endelig dagen kommet der jeg mer kan legge planer for egen fritiden i fremtiden! Skal fortsatt gjøre en del oppgaver for klubben, men det daglige ansvaret overlater jeg til Frode Mehus! Er 100% sikker […]

Årsmøte

Helårslisens NCF

Publisert den

Til uken vil det nok komme påminnelse til de som hadde helårslisens hos NCF ifjor, om å betale årets lisens! Det er bare å ta å betale denne, men endelig godkjenning blir ikke gjort av klubb før medlemskontingent er innbetalt til klubben! Årets forsikring er gjeldende fra det øyeblikk den er innbetalt til NCF! Medlemskontingent […]