Nyhet diverse

Sykling I Njåskogen

Hei

vil igjen sende ut en oppfordring til alle som sykler i Njå Bike Park om å IKKE sykle i nedre delen av Njåskogen, ( den delen som ligger mellom hovedveien og Fløylandsvannet), Vi får stadig tilbakemeldinger på at syklister blir observert inne i  Njåskogen på hvor vi ikke har lov til å sykle, sykling til og fra Njå Bike Park skal kun foregå på eksisterende grus veier og i et rolig tempo. Oppfordrer alle til å respektere dette.

Share this nice post: