Samarbeidspartner info

Ganske ny samarbeidspartner

vestec100Vestec er en ganske ny av våres samarbeidspartnere, som vi håper er starten på et langt et! De holder på i disse dager med å bygge nye lokaler på Orstad, som gjør at det er enda mer bundet opp mot Jæren! I tillegg har de jo flere habile syklister ansatt! Les mer.

Share this nice post: