Nyhet diverse

Ekstraordinært Årsmøte 18..01.2018


Hei alle sammen

 

Som dere helt sikkert har fått med dere så skal det avholdes et ekstraordinært forbundsting 20 januar, hvor det skal tas stilling til om det sittende styret i NCF fremdeles har den nødvendige tillitten til å fortsett frem til forbudstinget skal avholdes.

Dette i kommer som et resultat av det enorme undersekunder og økonomiske uføre NCF har havnet i etter Bergen 2017. Vi har i dag deltatt på et ekstraordinært regionsting. For at regionen skal kunne stemme over forslag på NCFs ekstraordinære ting må NCFs lov § 15 pkt 2 være oppfylt:

«Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting, eller oppnevnt av styret etter fullmakt.»

 

Det samme gjelder for klubben, vi må dessverre også se oss nødt til å kalle inn til ekstraordinært årsmøte  for å velge representanter til å representere klubben og for å  kunne være stemmeberettiget på det ekstraordinære forbudstinget.

Vedlagt finner dere innkalling til ekstraordinært årsmøte i Bryne CK Torsdag 18 januar kl. 18:00 på Klubbhuset til Rosseland BK

Link til innkallelsen og saksliste finner dere her :EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I BRYNE CK 18.01.2018

Share this nice post: