Nyhet diverse

innmelding av Saker til Årsmøte

Minner om at det er  i anledning Årsmøte  fult mulig for medlemmer melde inn ting dere mener Styre / klubben bør se inn på, melde da dette inn som en saker til Årsmøte. Saken må sendes inn til styret på : post@bryneck.no innen 14 Januar ,   påmelding til års festen sendes også til : post@bryneck.no

Share this nice post: