Bedriftsidrett

Bedriftsritt på gang!

Invitasjon til NJÅSKOGEN – lørdag 02.01 kl 11.00

Da er vi klare for første rittet i 2016!
Rolf Helge Selliken –SPINN BRYNE, arrangerer. Sporet er noe liknende det vi gjorde i sommer.
Løypa er teknisk lett og passer for så godt som alle.
Her er Eirik Hauff sitt spor fra i sommer:https://www.strava.com/activities/332119498

LØRDAG 2. januar 2016
START kl 11:00
STARTKONTINGENT KR. 100.- PR DELTAKER.

Påmelding ønskes på nett: www.rbik.org
Loddtrekning av diverse premier.

Vi minner også om planene videre i vinter:

Njåskogen/Nyttårsrittet – LØRDAG 02. jan kl 11.00
Vaule sandtak – LØRDAG 16. jan kl 11.00
Byhaugen – LØRDAG 06. feb kl 11.00
Kleppeloen – LØRDAG 12. mar kl 11.00
Vårturen – LØRDAG 02. apr kl 11.00

Startkontingenten er som vanlig kr 100,- (og evnt tillegg kr 25,- hvis dere ikke har eget startnummer fra før).
Husk at dette beløpet ikke dekker forsikring (skade/ansvar) under arrangementet, det må hver enkelt rytter sørge for å ha dekket opp selv med egen forsikring. Helårslisens i forbundet dekker IKKE deltagelse i bedriftsritt.
Hvis egen reise- og fritidsforsikring ellers ikke dekker dette, så har RBIK denne ordningen:
http://www.bedriftsidretten.no/…/forsikr…/hvorfor-forsikring

Husk å sende denne mailen videre til venner og bekjente som kan være interessert.

Beste sykkelhilsen RBIK Sykkelutvalget
Kjetil og Rolf Helge

Share this nice post: