Nyhet diverse

Husk forsettende Årsmøte og info BCK Lagene!

På grunn av noen formelle detaljer var feil i årsmøte 2015, kaller styret herved inn til et forsettende årsmøte for 2015! Dette vil bli avholdt på Bryne Kro og Hotell tirsdag 8 desember klokken 19:00! Dette vil ikke ta så lang tid, er mer en formell prosess som vi må igjennom! Her er agenda for det møtet:

Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
 3. Velge dirigent, referent, samt 2 til å underskrive protokollen.
 4. Behandle BCK’s årsberetning, herunder eventuelle gruppe årsmeldinger.
 5. Behandle forslag og saker.
 6. Fastsette medlemskontingent.
 7. Vedta BCK’s budsjett
 8. Behandle BCK’s organisasjonsplan
 9. Foreta følgende valg:
  1. Leder og nestleder
  2. Styremedlemmer og varamedlemmer
  3. Øvrige valg i hht. Vedtatt organisasjonsplan
  4. Revisor
  5. Representanter til sykkeltinget og årsmøter. Eller gi styret fullmakt til å oppnevne representanter til sykkeltinget.
  6. Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem.
Share this nice post: