Nordsjørittet

3 forandringer på årets Nordsjørittet løype!

Nordsjørittet har gjort tre endringer i løypa:

a)    Etter Vandavann og ned mot Varhaug vil vi nå følge Hålandsvegen helt ut og så sykle Nordra Tjemsland og inn i gammel trasè.

b)    Trasèen ned til Frøylandsvannet vil bli endret. Her vil en følge Lalandsvegen litt lenger i retning Kåsen, hvor en tar inn mot vannet.

c)    Etter Frøylandsvannet vil vi holde venstre siden (på sykkel- og gangsti) av Orstadvegen helt bort til undergang ved Erlevegen.

Se detaljer på «Ride with GPS».

Share this nice post: