Medlemskap

Medlemskapsbetaling og Helårslisens

lisensDa har jo flesteparten vært inne og ordnet med sin innbetaling for medlemskapet for 2015! Mange har også betalt sin helårslisens, slik at man er forsikret på kroppen under treningsturer! Husk, for at den skal være endelig gjeldende må også medlemskap være betalt! Les mer.

Share this nice post: