Medlemskap

Klubbmøte 14 april

Bryneck150Da har vi fått et veldig bra opplegg på et klubbmøte! Dato for dette er satt til 14 april! Sett allerede nå av datoen i din almanakk for det!

Share this nice post: