Nyhet diverse

Sykle for brua dagen!

midgardsormenBrynes Vel har i flere år jobbet med Midgardsormen, brua over Frøylandsvatnet. De har samlet inn totalt 12,6 millioner fra offentlige myndigheter, kommuner, bedrifter og privatpersoner. Etter at Jæren Sparebank sa ja til å stille med 2 millioner gjenstår bare 1 million. Klarer de den innen 30.11.2014 blir det bru i løpet av 2015.
Da trenger de hjelp! Gode Jærbedrifter har sagt seg villig til å betale for hver person som sykler/går for brua i området rundt Frøylandsvatnet den 23. november, når som helst i løpet av døgnet. Det blir tellere ved brua inn til Sandtangen på Brynesida og ved Gunnarsberget i Klepp. Les mer.

HUSK! Sykle rolig rundt turgåere!

midgards23

Share this nice post: