DraktSamarbeidspartner info

NY drakt i jubileumssesongen!

Da har vi fått justert drakten noe for de 3 neste årene! Vi takker gode støttespillere på drakten for støtten! Vi er like rundt hjørnet med webshop åpning! Draktene blir levert i uke 12! Kommer snart mer info!
bcknalini2014

Share this nice post: