Kurs/Utdanning

Gå på kurs?

Er det noen i klubben som ønsker å gå på relevante kurs rettet mot sykling, så stiller jo selvsagt klubben seg bak og betaler kursavgifter etter nærmere avtale. Ønsker du noe her, tar du bare kontakt med en i styret om det! Les mer.

Share this nice post: