TempoTurritt

Bryne CK i lagtempo

Dalane Lag Tempe blir arrangert Onsdag 14 August og er et 33km tempo ritt for 5 manns lag ( tid på 4 mann i mål).
Har du lyst å bli med er det bare å melde sin interesse til Frode Mehus eller Thomas Nærland, her er det plass til alle, både med tempo utstyr og uten, eneste fellesnevner er høy puls og full speed. frodemehus@lyse.net
Vi tar en samling på førstkommende tirsdag kl. 18:00 på kinoen, så ser vi hvor mange som møter og ser litt på lag inndelingen.
Rittet koster 200 kr pr rytter. Her er det bare å melde sin interesse sånn at vi kan reise til «Åkka by» og forsvare Bryne CK sine farger!! Rittsiden.

Share this nice post: