Nyhet diverse

Det gikk bra med Melsvannet!

Da ser det ut som det hjelpte bra med medlemmers og styrets innspill til forslag om forbud mot syklister rundt Melsvannet, det vil fortsatt være mulig å sykle rundt vannet! Les mer.

Vi vil jo som vanlig minne alle syklister om å sykle rolig og fint når de sykler i slike turområder der også mjuke trafikanter bruker området!
Dette er viktig for omdømmet om oss syklister og at vi fortsatt kan bruke slike områder i fremtiden!

Share this nice post: