Klubben i media

Hvordan lykkes i Tubakken!

Rolf Helge Selliken gir gode råd i hvordan man takler Tubakken på Nordsjørittet!
Enkle greie tips, ikke noe fiksfakseri her! Les mer.

Share this nice post: