Klubbnytt

Årsmøte saker til Bryne CK

Årsmøtet til Bryne Cykleklubb for sesongen 2011 er berammet til fredag 20. januar 2012.
Forslag til saker som skal behandles på Årsmøtet må være styret i hende innen 05.01.12
Mvh
Styret i Bryne CK

Share this nice post: