Påmeldingsvilkår for ritt arrangert av Bryne CK

Generelle bestemmelser for rittene
Rittene blir arrangert ihht. NCFs Reglement for turritt, pluss eventuelle regler vi selv har i de forskjellige ritt.

Påmelding er bindende
Påmelding er bindende, ingen refusjon. Ved innlevering av legeerklæring for rittdagen kan startkontingent overføres til samme ritt neste år.

Deltakelse i annen persons navn
Det er ikke tillatt å delta i Bryne Cykleklubbs ritt i annen persons navn (annens påmelding). Brudd på dette vil føre til diskvalifikasjon og kan føre til utestenging fra neste års ritt.

Personopplysninger
Ved påmelding og deltakelse i Bryne Cykleklubbs ritt samtykker du i at ditt navn blir offentliggjort i start- og resultatlister på nettet. Persondata som registreres ved påmelding samt resultater vil bli lagret i tidtakers database og i databasen til nettstedet www.turritt.com i samsvar med bestemmelsene i Personopplysningsloven.

Bilder og video
Ved påmelding og deltakelse i Bryne Cykleklubbs ritt samtykker du i at bilder/video tatt av deg i rittet blir lagt ut på klubbens nettside www.bryneck.no samt det enkelte ritts nettside og andre plasser det er relevant å markedsføre rittet.

Lisens (forsikring)
For å kunne delta i turritt godkjent av NCF, må gyldig helårslisens (løses gjennom klubb) være løst for konkurranseåret. Deltakere uten helårslisens må løse engangs turrittlisens før start.
Utenlandske statsborgere som ikke har helårslisens gjennom norsk klubb eller sin nasjonale klubb må også løse engangs turrittlisens..

Avlysing
Ved avlysing av våre ritt før rittdagen kan arrangøren beholde 50% av startkontingenten til dekning av utgifter.
Ved avlysing av rittet på rittdagen pga. plutselig oppståtte vær-/klimatiske forhold eller andre uforutsigbare forhold, beholder Bryne Cykleklubb startkontingenten.

Andre kostnader
Transport, lisensutgifter og lignende vil ikke bli refundert ved sykdom eller ved avlysing av rittet.