Jubileum

Snart i 100!

italiaDa har det tatt helt av på interessen for jubileumstur til Italia i 2014!
Vi har snart 100 personer på listen, mange som tar med seg den bedre halvdel også her!
Vi har jo snakket om mandag til mandag, og en kort tur torsdag til mandag. Etter forespørsler så jobber vi med en enda lengre tur, dette for de som vil ha med seg to ritt i Italia! Vi kommer tilbake senere med mer detaljer om det er mulig å få til!

Dette blir gildt!

Share this nice post: