Den store trenerhelgen

Posted on Posted in Kurs/Utdanning

Det er nå lagt ut en nyhet på www.sykling.no  om «Den Store Trenerhelgen» som arrangeres 15.-16. november i Oslo. Vi oppfordrer alle klubber til å sende sine trenere og aktivitetsledere til denne kurshelgen, for utvikling og faglig påfyll. Invitasjonen gjelder for alle trenere i alle grener. Melder NCF! Er det noen av  de utdannede trener […]

Gå på kurs?

Posted on Posted in Kurs/Utdanning

Er det noen i klubben som ønsker å gå på relevante kurs rettet mot sykling, så stiller jo selvsagt klubben seg bak og betaler kursavgifter etter nærmere avtale. Ønsker du noe her, tar du bare kontakt med en i styret om det! Les mer.