Øker på i antall!

Posted on Posted in Bryne CK laget

Bryne CK laget til Kristiansand-Hovden øker på, klarer vi å få til en egen full pulje til start? Da kreves det 80 medlemmer på plass på blokken, er jo allerede på god vei!
Det er nå laget til en egen påmeldings ordning til dette laget. Alt dette finnes under fanen «Klubben» og så igjen under «Bryne CK laget».

Share this nice post:

One thought on “Øker på i antall!

  1. 80? Skal vi ikke stille med et eller flere såkalte klubb-/krets-/regionlag som består av 20-40 ryttere, slik det er forklart under «reglement» på Colorlinetour.no

Comments are closed.